Stanice technické kontroly Kralupy nad Vltavou

Úvodní strana » Služby » Ekologické plakety v SRN

Ekologické plakety v SRN

Vážení motoristé,

chceme Vás touto cestou informovat o již platné německé vyhlášce a z ní vyplývajícím zavádění „ekologických zón“ v Německu. Vyhláškou o označování vozidel s minimálním příspěvkem ke znečišťování životního prostředí škodlivými látkami (35.BImSchV – Bundesimissions-schutzverordnung) bylo ustanoveno označování vozidel tzv. „ekologickou plaketou“ dle jednotlivých kategorií znečišťování. Od 1. března 2007 mohou německá města vytvářet "ekologické zóny", do kterých smí vjíždět pouze vozidla, vybavená příslušnou ekologickou plaketou. Ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř následujících emisních stupňů viz. Obr.1 (čím vyšší emisní stupeň tím ekologičtější vozidlo):

1 emisní stupeň (bez plakety) image002.jpg
2 emisní stupeň (červená plaketa) image003.jpg
3 emisní stupeň (žlutá plaketa) image004.jpg
4 emisní stupeň (zelená plaketa) image005.jpg

 

První ekologické zóny vstoupily v platnost 1. ledna 2008 ve městech Berlín, Kolín nad Rýnem a Hannover. Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (40,- EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami “Umwelt ZONE” viz. Obr. 2 a 4. Povinná doplňková značka viz. Obr. 3 s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a nápisem “frei” poté upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené ekologické zóny.

 

obr.2 Značka začátek zóny

image006.jpg

 

 

 

 

obr.4 Doplňková značka

image007.jpg

 

 

obr.3 Značka konec zóny

image008.jpg

 

 

 

 

Povinnost označit vozidla ekologickou plaketou při vjezdu do ekologických zón platí i pro zahraniční vozidla. Ekologickou plaketou musí být označeny všechny osobní automobily, nákladní automobily včetně tahačů a autobusy. Tato povinnost se však nevztahuje na motocykly, traktory a samojízdné stroje. Platnost plakety je neomezená, avšak je na ní uvedena registrační značka (SPZ) vozidla.

 

Kdy a kde vstoupí v platnost ekologické zóny v Německu?

 

Dle nám nyní dostupných informací se jedná o následující oblasti:

 

Jako zdroj informací byly použity odkazy:

http://gis.uba.de/website/umweltzonen/umweltzonen.php,
http://de.wikipedia.org/wiki/Umweltzone#Umweltzone,

kde lze ověřit, zda je nízkoemisní zóna aktivní či nikoliv popřípadě další informace o těchto zónách a městech.

 

Nelze vyloučit, že další obce či regiony zavedly či zavedou omezení vjezdu a nejsou uvedeny v této tabulce.

 

Jak a kde ekologickou plaketu získat?

K získání ekologické plakety je nutné předložit originál velkého Technického průkazu motorového vozidla. V případě, že vlastníkem motorového vozidla je leasingová společnost a je zapsána ve velkém technickém průkazu, žadatel předloží originál velkého technického průkazu nebo kopii velkého technického průkazu s originálem osvědčením o registraci vozidla (ORV) či osvědčením o technické způsobilosti (OTP).

STK Kralupy s.r.o.

Přemyslova 431
278 01 Kralupy nad Vlt.

+420 315 727 897 info@stkkralupy.cz

 Vážení zákazníci,

          v úterý dne 14. 3. 2017    

          bude provoz STK

          od 8.00 do  14.00 hod. 

          omezen  z důvodu

          kalibrací měřidel.

          Děkujeme za pochopení.