Stanice technické kontroly Kralupy nad Vltavou

Úvodní strana » Technické prohlídky » Přistavení vozu

Druhy technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly a doklady, které je k nim nutno předložit

 

§ 8 odst. 1 vyhlášky č. 302/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a doklady předkládané před provedením btechnické prohlídky

Příloha č. 20 vyhlášky č. 302/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Vyhl. č. 9/2006 Sb

Vyhl. č. 342/2014 Sb. , kterou se mění vyhl. 302/2001 Sb

 

1. Pravidelná technická prohlídka

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.

 

2. Opakovaná technická prohlídka

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo v rámci technické silniční kontroly, vyžadováno,

3. Evidenční kontrola

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.

 

4. Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla:

a) v případě jednotlivě dovezeného vozidla:

 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.

b) v případě jednotlivě vyrobeného vozidla:

 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny.

c) v případě přestavby vozidla:

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny.

 

5. Technická prohlídka před registrací vozidla

 • technický průkaz vozidla,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.

 

6. Technická prohlídka na žádost zákazníka

 • pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky.

 

7. Nařízená technická prohlídka

 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí vyžadováno v rámci technické silniční kontroly.

STK Kralupy s.r.o.

Přemyslova 431
278 01 Kralupy nad Vlt.

+420 315 727 897 info@stkkralupy.cz

 Vážení zákazníci,

          v úterý dne 14. 3. 2017    

          bude provoz STK

          od 8.00 do  14.00 hod. 

          omezen  z důvodu

          kalibrací měřidel.

          Děkujeme za pochopení.